Dayanıqlıq hesabatımızda tam
şəffaflıq üçün çalışırıq

(*) Müştərilərin və aksionerlərin şirkətin əməliyyatları haqqında aydın təsəvvürünün yaranması üçün hesabatlar etibarlı sistemlərə uyğun olaraq tərtib edilir. İllik Hesabatımızda Ən son və ətraflı məlumatları İllik Hesabatımızdan əldə edə bilərsiniz:

Agro Dairy MMC – 2021 

Agro Supply MMC – 2021 

Agro Dairy MMC – 2022