Torpaqların işlənməsi

Əsas torpaqların və kənd təsərrüfatı üçün güc qurğularının deqradasiyası qlobal problemdir.

Qlobal istiləşmə, iqlim dəyişikliyi, heyvanların hədsiz otarılması və zəif əkinçilik təcrübələri torpaq şəraitini sürətlə pisləşdirir. Deqradasiyaya uğramış torpaq eroziyaya səbəb olur, bu da ərzaq istehsalına və dünyada yüz milyonlarla canlıya mənfi təsir göstərir.

Agrodairy-də biz, bu tendensiyanı dayandırmaq üçün çalışırıq. Torpaqların inkişafı ölkəmizin məhsuldarlığını artırmaq üçün böyük rol oynayacaqdır. Bu həmçinin aydın iqtisadi məna daşıyır. Lakin buraya bir sıra mürəkkəb əməliyyatlar daxildir. Torpağın kimyəvi tərkibinin dəyişdirilməsi qida maddələrinin necə dövr etməsinə təsir edir, eyni zamanda mikrob və digər orqanizmlər torpağın ağır maşınlarla şumlanmasından və ya sıxılmasından əvvəl orqanik maddələrin effektiv dağılmasına təsir göstərə bilər.

Belə mürəkkəb proseslər innovativ texnologiyalar, maşın və digər üsullarla yanaşı peşəkar idarəetməni də tələb edir. Komandamız bu çətinliklərə cavab verən zəngin təcrübəyə malikdir və bütün müştərilərimiz üçün müvafiq həllər təklif edə bilər, o cümlədən, onların diqqətindən kənar qalmış fürsət sahələrini qeyd edə bilər.

Bizim xidmətlərimiz məsləhətləşmə, ərazilərin planlaşdırılması və ilkin layihələndirmə, inşaat sahəsinin tam işlənməsi, xidmətlərin layihələndirilməsinə və planlaşdırılmasına icazə, tikintinin idarə edilməsi  və layihənin təhvil verilməsini əhatə edir.

2014-cü ildə fəaliyyətə başladığımız vaxtdan etibarən  60 000 hektardan çox torpaq sahəsini kultivasiya etmişik. Hər bir layihəni unikal, özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik bir şey kimi görürük. Biz həmişə məhsuldar torpaq yaratmaq, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək və bu prosesdə yeni iş yerləri yaratmaqdan ibarət missiyamızı yerinə yetiririk.

Qısacası, biz kənd təsərrüfatı üçün gələcəyə dəstək vermək və onu yaratmaq üçün buradayıq.