Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sahəsində iri və qabaqcıl şirkətlərindən olan “Agro Dairy” MMC ISO 37001:2016 “Korrupsiyaya qarşı idarəetmə sistemi” standartlarına uyğunluq sertifikatını əldə edərək, korporativ mədəniyyətin şirkət üçün böyük önəm daşıdığını nümayiş etdirmiş oldu. Sertifikatlaşdırılma auditi ABŞ-ın ən böyük akkreditasiya qurumu olan ANAB (ANSI National Accreditation Board) tərəfindən akkreditə olunmuş Denetik International Certification and Surveillance Services şirkəti tərəfindən keçirilmişdir. ISO 37001:2016 standartları təşkilatlarda müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri üzrə korrupsiya riskinin azaldılması məqsədilə daxili nəzarət sistemlərinin, proses və təlimatların yaradılmasını, tətbiqini, dövri olaraq effektivliyinin yoxlanmasını və təkmilləşdirilməsini tələb edir.

“Agro Dairy” MMC öz biznes fəaliyyətini həyata keçirən zaman etik normalara, eyni zamanda qüvvədə olan bütün qanunlara əməl etməklə öz işgüzar fəaliyyətini yerinə yetirməyi bir öhdəlik olaraq öz üzərinə götürür və bu baxımdan da rüşvətxorluq və korrupsiyaya qarşı dözülməzlik nümayiş etdirərək öz fəaliyyəti zamanı peşəkarlıq, ədalətlilik və şəffaflıq prinsiplərini əsas götürür, eyni zamanda, əməkdaşlıq etdiyi istər yerli, istərsə də xarici şirkətlərlə öz yurisdiksiyası çərçivəsində rüşvətxorluq və korrupsiyaya qarşı siyasət aparır.

Qeyd edək ki, ISO 37001 standartları Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) tərəfindən 2016-cı ildə dərc edilmişdir. İSO 37001 korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ilk və qlobal səviyyədə qəbul edilmiş yeganə standart hesab edilir.